Bjørn Arild Skjefrås style=

Bjørn Arild Skjefrås

President Medlemsansvarlig
Svein Gunnar Gotfredsen style=

Svein Gunnar Gotfredsen

Visepresident Sekretær
Gaute Bakke style=

Gaute Bakke

Kasserer